Manipulátor filtračních keramických desek

Jako automatický manipulátor filtračních keramických desek nazýváme zařízení, které bylo zkonstruováno za účelem dopravní manipulace produktu (filtrační desky) mezi jednotlivými technologiemi jejího zpracování. V tomto případě se jednalo o technologii sušení a technologii ořezávání na konkrétní rozměr.

Jedná se o statický systém složený z kombinací válečkových dopravníků, řemenových dopravníků, křižovatek, zdvižných polí, mechanismu srovnání desky, .... K identifikaci dané desky na tomto zařízení slouží rozsáhlý senzorický systém. Všechny tyto dílčí celky jsou řízeny z jednoho společného řídícího systému, který na základě zaplněnosti této dopravní trasy rozhoduje o optimálním dopravním toku produktů tímto zařízením.

Vstupní dopravník tohoto zařízení je schopen odebírat produkty až ze tří samostatných proudů a hlavním dopravním úkolem je jejich spojení a nasměrování na vstupní dopravník technologie ořezávání. K tomuto účelu jsou zkonstruovány všechny dílčí mechanismy tohoto zařízení včetně mechanismu srovnání produktu (keramické desky), jelikož během přepravy dochází k jejímu nepatrnému stáčení z důvodu její nerovnosti. V případě zahlcení následné technologie ořezávání nasměruje toto zařízení produkty na dopravník k ručnímu odebrání.

Stroj je vybaven vlastním rozvaděčem se silovými rozvody a volně přístupnými ovládacími prvky umístěnými ve dveřích rozvaděče. Na vhodných místech tohoto zařízení se nachází bezpečnostní tlačítka pro nouzové zastavení. Bezpečnostní krytí elektrických zařízení IP 54.

Stroj pracuje v plně automatickém režimu.

Energetické zdroje:

  • elektrický proud - 3 PEN; 230/400V; 50Hz
  • tlakový vzduch - 0,6MPa; sušený vymražováním, filtrovaný