Manipulátor filtračních keramických desek

Automatický manipulátor filtračních keramických desek mezi mikrovlnou sušárnou a vstupní dopravníkovou trasou ořezávací pily se skládá ze tří dílčích celků, které jsou řízeny z jednoho společného nadřazeného řídícího systému.

Vstupní dopravník tohoto manipulačního zařízení odebírá jednotlivé desky z výstupního dopravníkníhového pásu. Součástí těchto vstupních dopravníků je soustava detekčních čidel namontovaných na rámu, které automaticky rozhodují o rozměru, pořadí dopravy a způsobu odebírání desek.
Dále deska pokračuje na řemenový manipulátor. Pro najetí desky musí být vysunuté zdvižné válečkové pole nahoru. Deska pokračuje po zdviženém poli do doby než čidlo zadetekuje hranu desky. Pak je válečkové pole zasunuto dolů a deska je pomocí řemenů dopravena do pozice vhodné pro vstup na rovnací dopravník. Tuto pozici zajistí optické čidlo na hliníkovém rámu detekcí hrany desky.
Rovnací dopravník po vstupu a detekci desky na pozici pro rovnání válečky zastaví. Mechanismem zdvihu vysune lamely nahoru nad úroveň válečků. Pneumatický rovnací mechanismus vysunutím desku srovná na požadovanou orientaci pro další manipulaci. Srovnaná deska dále pokračuje po válečkové trase do vstupu ořezávací pily.
Pokud nastane případ přetížení ořezávací pily, řemenový manipulátor má k dispozici dvě pozice ve formě zdvižných polí a tím plní funkci bufferu. Z obou zdvižných polí je možné desky odebírat ručně.