Pressfitting Machine

Zařízení Pressfitting Machine slouží pro lisování tělesa Injection Valve Stopperu (IVS) do základního dílu „cylinderu". Daný lisovaný díl IVS je nutné do tohoto základního dílu ještě lisovat společně i s vloženým dílem „Injection valve". Takto zalisovaná sestava slouží pro jednosměrný boost (ventil) při kompresní fázi.

Před samotným zalisováním je nutné ještě provés automatickou kontrolu správné orientace a typu lisovaných dílů. S ohledem na požadovaný výrobní tak celého zařízení jsou jeho základní součástí dva samostatné identické servolisy s maximální lisovací silou 5kN.

Zařízení funguje jako poloautomat, kdy obsluha zakládá základní tělesa „cylindry" na fixační trny lisů. Správnost založení je kontrolována pomocí systému poka-yoke a kontrolních čidel. Samotné lisované díly jsou do stroje podávány automaticky ze zásobníků. „Injection valve stopper" je podáván pomocí rotačního kruhového podavače a vibrační lišty. Rotační kruhový podavač umožňuje provozní zásobu na 1 hodinu provozu. „Injection valve" je podáván z vibračního kruhového podavače a vibrační lišty. Vibrační kruhový podavač umožňuje provozní zásobu na provoz celé směny.

Středový servomanipulátor poté automaticky po spuštění zařízení přemisťuje lisované díly na lisovací trny jednotlivých lisů. Při lisování dochází k monitorování průběhu velikosti lisovací síly na hloubce zalisování. Po jeho dokončení dochází k vyhodnocení maximální i minimální dosažené lisovací síly a konečné hloubce zalisování. Správná funkce ventylu je ještě následně testována profouknutím a následným vakuovým testem celé takto lisované soustavy. S ohledem na vakuový test je součástí zařízení také vývěva.

Stroj je vybaven vlastním rozvaděčem se silovými rozvody a volně přístupnými ovládacími prvky a ovládacím panelem umístěným ve dveřích rozvaděče. Součástí zařízení jsou také bezpečnostní tlačítka pro nouzové zastavení. Bezpečnostní krytí elektrických zařízení IP 54.

Stroj pracuje v poloautomatickém režimu.

Energetické zdroje:

  • elektrický proud - 3 PEN; 230/400V; 50Hz
  • tlakový vzduch - 0,6MPa; sušený vymražováním, filtrovaný
Detail mechanismu