Pressfitting Machine

Zařízení Pressfitting Machine slouží pro lisování tělesa vstřikovací trysky Injection Valve Stopper do základního dílu „cylinderu". Lisovaný díl je nutné zalisovat s již vloženým dílem „Injection valve". Takto zalisovaná sestava slouží pro jednosměrný boost (ventil) při kompresní fázi. Vzhledem k požadavku zákazníka a s ohledem na takt stroje, je zařízení navrženo tak, aby v pracovním cyklu byly lisovány hned 2 tělesa Injection Valve Stopper.
Stroj funguje jako poloautomat, kdy obsluha vkládá základní díly „cylindry" na fixační trny lisů. Správnost založení je kontrolována pomocí poka-yoke.

Lisované díly jsou do stroje podávány automaticky. „Injection valve stopper" je podáván pomocí rotačního kruhového podavače a vibrační lišty. Rotační kruhový podavač umožňuje provozní zásobu na 1 hodinu provozu. „Injection valve" je podáván z vibračního kruhového podavače a vibrační lišty. Vibrační kruhový podavač umožňuje provozní zásobu na provoz celé směny.

Základem stroje jsou dva lisy poháněné servomotorem a manipulátor, který přemisťuje lisované díly do lisů. „Injection valve" je automaticky umístěn na „Injection valve stopper" pomocí pneumatického manipulátoru s přísavkami. Při lisování je monitorována síla v daném rozsahu pohybu. Po zalisování je vyhodnocena minimální a maximální síla dsoažená při lisování a konečná pozice zalisování. Správná funkčnost ventilu je otestována testem profukem a testem udržení vakua.

Detail mechanismu