Lisovací zařízení žlabů EKZS

Zařízení na lisování žlabů EKZS je určeno k tvarovému lisování (prolisu) konce tohoto žlabu. Tento tvarový prolis je realizován za pomoci soustavy lisovacích nástrojů, které se postupně zamačkávají do konce žlabu EKZS a vytvářejí v něm vzor podle typu tvarovacího nástroje. Tvarovací nástroje jsou rozdílné pro jednotlivé rozměry lisovaných žlabů

OBR. 2