Přípravek na lisování ventilů

Do tvarově upraveného úchytu obsluha vloží plastovou tvarovanou palivovou trubku a opustí pracovní prostor stroje. Pracovní cyklus pokračuje rozříznutím trubky v předem určeném místě, rozlisováním obou konců v místě rozdělení, vložením zpětného ventilu do prostoru mezi hadicemi a zalisováním konců hadice v místě rozdělení na ventil. Obsluha vyjme hotový kus a vloží novou hadici.
Zpětné ventily jsou do pracovního prostoru dopravovány orientovaně po vodících lištách. K orientaci a posun na vodící lišty slouží kruhový vibrační zásobník.

Energetické zdroje:

  • tlakový vzduch - 0,6MPa; sušený vymražováním, filtrovaný
  • elektrický proud - 1x230V; 50Hz

Bezpečnostní krytí elektrického zařízení IP 54. Bezpečnost pracovního prostoru zajišťují světelné závory.

Realizováno ve spolupráci s firmou Mont-Tech, s.r.o., Brno.

Přípravek na lisování ventilů; foto 2 Přípravek na lisování ventilů; foto 3