Testovací zařízení na zkoušení hadic CMG

Toto zařízení je určeno ke zkoušení tlakových plynových hadic ohybem a kroucením. Jako podklad pro konstrukční návrh byly použity normy ČSN EN 14800 a ČSN EN ISO 10380:2013. Zařízení však není primárně určeno pro certifikované zkoušky dle této normy.

Testovací zařízení umožňuje provádění pěti druhů zkoušek:
- Ohebnost hadic typu 1 s neomezeným poloměrem ohybu
- Ohebnost hadic typu 2 s omezeným poloměrem ohybu
- Zkouška ohybem do tvaru „U"
- Odpor proti ohybu
- Ohyb proti kroucení

Pohon testovacího zařízení je zajištěn elektromotorem, sinusoidní průběh uvedených zkoušek pak klikovým mechanismem. Zařízení je vybaveno samostatnou rozvodnou skříňkou s ovládacími prvky (řídicím systémem Siemens 1200) a počítadlem cyklů s možností volby počtu cyklů do zastavení stroje. Dále je zajištěno plnění zkoušených hadic tlakovým vzduchem za účelem zjištění jejich případné netěsnosti - poklesne-li tlak pod nastavenou hodnotu, je příslušný test ukončen a toto ukončení signalizováno.

Při provádění výše uvedených zkoušek není vyžadována trvalá přítomnost obsluhy.