Tlakové testovací zařízení pájených jednotek „BS-unit“

Soubor zařízení je určen k testování těsnosti pájených jednotky „BS-unit" Principem tohoto testu je natlakování BS-unit vzduchem na 42 bar a změření případného poklesu tlaku za stanovený časový úsek. Následně je vzduch vypuštěn a odsátím vzduchu pomocí vývěvy je v BS-unit vyvolán podtlak stanovené hodnoty. Konečně je jednotka natlakována heliem na 10 bar.

Celé zařízení se sestává ze dvou stanovišť:

- První stanoviště je vybaveno stojanem s panelem - tento slouží k připojení BS-unit na kompresor, na vývěvu a na kompresor s heliem. Bezpečnost pracovníků během testu je zajištěna sklopným krytem, který je uzavřen po dobu provádění tlakové zkoušky BS-unit. O průběhu, výsledku a ukončení operací je obsluha informována signalizačním majákem.

- Na druhém stanovišti se nachází ofukovací panel - do něj je přiváděn čerstvý vzduch z prostoru mimo zkušební pracoviště, čímž je zajištěno regulované proudění vzduchu kolem testované jednotky. Stanoviště je vybaveno detektorem Infikon, který je schopen zaznamenat případný únik helia z natlakované jednotky. Po ukončení kontroly je testovaný výrobek BS-unit připojen na kompresor a zbaven helia, které se vrací do oběhu a je opět k dispozici pro další zkoušku. Prostor pracoviště disponuje odsávací digestoří pro odvod vzduchu proudícího kolem testovaného výrobku.

Celý systém je opatřen pneumatickými prvky pro rozvod tlakového vzduchu a helia, dále řídicím systémem MITSUBISHI s ovládacími a signalizačními prvky v místě pracovního prostoru manipulační obsluhy a pracovníků kontroly, což umožňuje pohotové zobrazení a nastavení tlaku, úrovně podtlaku, tlaku helia a časů jednotlivých operací (plnění, měření, vyprazdňování atd.).