Řezací automat nerezových spirálových a vlnovcových hadic

Zařízení slouží pro automatické řezání spirálových ochranných nerezových hadic a vlnovcových nerezových hadic v zadaných délkách. U vlnovcových nerezových hadic zařízení zajišťuje řezání vždy v dolní části vlny.

Zařízení se skládá ze dvou navzájem provázaných funkčních celků:

  • motorické odvíjecí zařízení
  • automatická řezací stolice

Odvíjecí zařízení je tovořeno horizontálním hřídelem s kuželovými upínacími čely, mezi které je horizontálně vkládán buben s hadicí. Zařízení je umístěno na základovém rámu společne s pohonem. Odvíjená hadice je vedena přes vodící kladku s napínačem (poloha snímána).

Součástí řezací stolice je kladkový podavač zajišťující pravidelný posun hadice do pracovní polohy, následuje svěrné upínací zařízení, v jehož středu je spára pro zasunutí řezného kotouče. Přesný axiální posuv zajišťuje správnou pozici pro provedení řezu (součástí optické čidlo kontroly stavu řezacího kotouče - vylomené zuby, opotřebení, ...). Vodící žlab zajišťuje správné nastavení délky u spirálových ochranných hadic.

Stroj je vybaven vlastním rozvaděčem se silovými rozvody a volně přístupnými ovládacími prvky v horním panelu rozvaděče. Bezpečnostní tlačítka pro nouzové zastavení součástí. Bezpečnostní krytí elektrických zařízení IP 54.

Stroj pracuje plně v automatickém režimu, lze na pokyn operátora nastavyt režim ruční, kdy se jednotlivé operace provádějí na pokyn obsluhy.

Energetické zdroje:

  • elektrický proud - 3 PEN; 230/400V; 50Hz
  • tlakový vzduch - 0,6MPa; sušený vymražováním, filtrovaný
ZAŘÍZENÍ NA ŘEZÁNÍ NEREZOVÝCH HADIC_OBR 2 ZAŘÍZENÍ NA ŘEZÁNÍ NEREZOVÝCH HADIC_OBR 3 ZAŘÍZENÍ NA ŘEZÁNÍ NEREZOVÝCH HADIC_OBR 4 ZAŘÍZENÍ NA ŘEZÁNÍ NEREZOVÝCH HADIC_OBR 5