Zařízení na značení ložisek laserem a optickou kontrolu kompletnosti - do 250 mm

Značení a kontrola ložisek do 250 mm:
Zařízení na značení a kontrolu ložisek do průměru 250mm je určeno k laserovému popisu na radiální dvouřadá ložiska, s následnou kontrolou přítomnosti tohoto popisu a kompletnosti daného ložiska (kontrola počtu ložiskových tělísek).
Zařízení je určeno pro zapojení do výrobní linky jako předstupeň balení.
Stroj je schopen pracovat jak v automatickém režimu, kdy je systémem oddělováno z fronty vždy jedno ložisko pro kontrolu, nebo také v poloautomatickém režimu, kde se na vstupní válečkový dopravník jednotlivá ložiska vkládají ručně.
Minimální velikost průměru ložiska je 50mm, maximální 250mm s hmotností do 18kg.
Zařízení je tvořeno:
- svařovaným ocelovým rámem z profilů,
- vstupním a výstupním válečkovým dopravníkem,
- stanicí pro laserové značení s laserem
- stanicí pro kontrolu kompletnosti a přítomnosti popisu (průmyslový kamerový systém).
Řízení stroje je zajištěno řídícím systémem SIEMENS.
Energetické zdroje:
- elektrický proud - 3PEN; 230/400V; 50Hz
- tlakový vzduch - 0,6MPa; sušený vymražováním, filtrovaný
Bezpečnostní krytí stroje IP 54.

Realizováno ve spolupráci s firmou BOTTLING PRINTING, s.r.o. pro firmu ZKL Brno, a.s

značení a kontrola ložisek - 250 mm_obr.2 značení a kontrola ložisek - 250 mm_obr.3