Stojan zkušebního pracoviště generátorů- 3 pracoviště

Stojan zkušebního pracoviště 3 boxy:

Zařízení je určeno k testování požadovaných parametrů u nových motorů z výrobní linky. Testovaný motor je uchycen ve speciálním adaptéru a pomocí upínacího ramene upnut k tomuto adaptéru. Síla upnutí je volitelná, nastavitelná z řídícího programu. Zařízení je osazeno třemi zkušebními stanicemi z důvodu možnosti zkoušení motorů o vysokém rozsahu výkonů a rozměrů.
Zařízení tvoří
- základní ocelový svařovaný rám,
- upínací mechanismus motoru
- dynamometrické sestavy schopné zatěžovat zkoušený motor danými zátěžovými charakteristikami
Řízení stroje zajišťuje nadřazený řídící systém řízený průmyslovým počítačem.
Na základě požadavku zákazníka je tento stroj osazen pouze elektrickými prvky, neobsahuje pneumatické prvky, tzn. není nutný rozvod tlakového vzduchu.
Energetické zdroje:
- elektrický proud - 3PEN; 230/400V; 50Hz
Bezpečnostní krytí stroje IP 54.

Realizováno ve spolupráci s firmou ELSING, s.r.o. pro firmu JULI Motorenwerk, s.r.o.