Zařízení na zkoušení hadic CMG-II

Zařízení je určeno ke zkoušení tlakových hadic CMG ohybem a kroucením za podmínek uvedených v normě ČSN EN 14800, body 5.13. až 5.16. a ISO 10380/2003 body 6.3.1. až 6.3.2.
Zkoušky lze provádět jak ručně (za pomoci kliky), tak i automaticky.
Základem je svařovaný ocelový rám, na kterém jsou uchyceny mechanismy vlastního zkušebního zařízení. Podle typu ukončení zkoušené hadice se na zařízení šroubuje výměnná koncovka s požadovanou velikostí šroubení.
K zadní straně zařízení je přišroubován ovládací rozvaděč. Ovládací prvky a display je umístěn na vrchní stěně tohoto rozvaděče.
Pracovní prostor zařízení je ohraničen plotem šroubovaným z hliníkových profilů a vyplněným pletivem.

Energetické zdroje:

elektrický proud - 1PEN;230V;50Hz

Zařízení na zkoušení hadic CMG-II; foto 2 Zařízení na zkoušení hadic CMG-II; foto 3 Zařízení na zkoušení hadic CMG-II; foto 4