Zařízení na zkoušení hadic CMG

Zařízení je určeno ke zkoušení tlakových plynových hadic CMG ohybem a kroucením za podmínek uvedených v normě ČSN EN 14800, body 5.13 az 5.16. Není však určeno pro certifikované zkoušky dle této normy.
Skládá se z horizontálního základového rámu s pojezdovými kolečky, svislého svařovaného nosného rámu s mechanismi vlastního zkušebního zařízení, pohonu a řídící jednotky s počítadlem cyklů.

Energetické zdroje:

  • elektrický proud - 1x230V; 50Hz