Pila na ořez keramických desek

Ořezávací poloautomatická pila je určena k ořezu sušených keramických desek na požadovaný čtvercový rozměr. Vnější hrany jsou seříznuty (dle požadavku zákazníka) o 17,5°. Tím, že se stroj sestává ze dvou samostatných pracovišť, umožňuje ořezat až 4200 ks desek různých formátů za 24 hodin.

Celé zařízení je koncipováno jako poloautomat, kde pracovník obsluhy vkládá na válečkové tratě v přední části pracovního prostoru keramické desky. Tyto desky jsou válečkovými dopravníky přesunuty k nastavitelnému hradítku, jehož poloha umožňuje vystředění desky pro zasunutí do ořezové pily. Deska je poté vyzvednuta na řemenový příčný dopravník, který desku zasune do zavážecího prostoru pily - zde je upnuta a vedena mezi pilovými kotouči. Takto dojde k ořezání desky na požadovaný rozměr a konečně k navrácení ořezané desky zpět na válečkovou trať skrze řemenový příčný dopravník. Odřezky jsou svedeny na externí pásové dopravníky.

Celé zařízení tedy tvoří dvě válečkové tratě v nerezovém provedení a dvě řezací pracoviště. Samotná pila se pak skládá z rámu tvořeného hliníkovými profily, upínacího mechanismu desek, dvou vřeten s řeznými kotouči a mechanismem pro nastavení vzdálenosti mezi řeznými kotouči. Celý prostor pily je napojen na vnější odsávání.

Řízení stroje zajišťuje řídicí systém Siemens S7-1200. Rozvaděč se silovými rozvody je umístěn v zadní části stroje, panel s ovládacími tlačítky pak v místě pracovního prostoru obsluhy.

Energetické zdroje:
• elektrický proud - 3 PEN; 230/400V; 50Hz
• tlakový vzduch - 0,6MPa; sušený vymražovnáním, filtrovaný

Bezpečnostní krytí stroje IP 54.

Pila na ořez keramických desek 2