Reference

Seznam hlavních obchodních partnerů

Česká republika

Evropská unie

Přehled referenčních objednávek

Odběratel Stát Předmět dodávky Termín
Cement Hranice ČR Zařízení pro vykládku a skladování popílku 1998
Českomoravský cement ČR Projekt zařízení na vykládku, skladování a dávkování popílku 1998
Vassiliko Cement Works CY Zařízení na zpracování a spalování ropných odpadů 1998
Electricity Authority of Cyprus CY Sklopné návěsy pro dopravu mazutového popílku 1999
Europlastica ČR Zařízení na ukládání informací a balení nosičů infomací 1999
Hopi Popi ČR Poloautomatický stroj na výrobu popcormu 2000
Vassiliko Cement Works CY Zařízení pro skladování a dopravu popílku 2000
Lafarge Cement ČR Zařízení pro vykládku a dávkování masokostní moučky 2001
PSP Engineering ČR Technologické posouzení cementářských surovin 2001-2006
Hopi Popi ČR Nádoba pro řízený ohřev a míchání ztuženého tuku 2002
Vassiliko Cement Works CY Zařízení na dopravu a dávkování alternativních paliv 2002
Vassiliko Cement Works CY Zařízení na drcení a úpravu odpadů 2002
Čekomoravský cement ČR Zařízení pro dopravu slínkových a bypassových odprašků 2003
Ansaldo Boilers IT Sklápěcí návěs pro dopravu mazutového popílku 2004
Honeywell ČR Úprava karuselového balícího automatu 2004
Ivar ČR Projekt testovací stolice autosedaček 2004
Schäfer Menk ČR Kladková polohovadla s elektrickým pohonem 2004
AGC Automotive ČR Modernizace baličky velkorozměrových autoskel 2005
Hopi Popi ČR Automatická linka na výrobu popcornu 2005
Ivar ČR Projekt manipulátoru pro balení biomateriálu 2005
Philip Morris ČR Zařízení pro dopravu odpadního tabákového prachu 2005
Unifam PL Balící linka brusných kotoučů se smršťovacím tunelem 2005
AZ Pokorny ČR Testovací zařízení nerezových tlakových hadic 2006
Eurobagging ČR Výroba skládacího stroje fóliových obalů 2006
nkt cables ČR Páskovací zařízení kabelových svitků 2006
První brněnská strojírna Velká Bíteš ČR Stroj na vytloukání odlitků s pneumatickým kladivem 2006
AZ Pokorny ČR Rotační svařovací manipulátor 2007
AZ Pokorny ČR Automatické dvoububnové navíjecí zařízení 2008
Hopi Popi ČR Repase linky na výrobu a balení popcornu 2008
3M Poland PL Balící linka brusných kotoučů se smršťovacím tunelem 2009
AZ Pokorny ČR Automatická řezačka nerezových hadic 2009
AZ Pokorny ČR Rotační svařovací manipulátor 2009
Hopi Popi ČR Nádoba pro řízený ohřev a míchání ztuženého tuku 2009
Kraft Foods ČR Centrální potrubní rozvody vakua 2009
OP papírna ČR Karuselový balící stroj cigaretových papírků 2009
Podravka-Lagris ČR Přídavné dávkovací zařízení koření 2009
První brněnská strojírna Velká Bíteš ČR Rotační pila na odřezávání nálitků 2009
Zásobování teplem Adamov, s.r.o. ČR Likvidace plynové kotelny 2010
ADAVAK, a.s. ČR Likvidace technologie úpravy technické vody 2011
Beton Brož, s.r.o. ČR Demontáž a likvidace technologie výroby betonových prvků 2011
ERBA Lachema, a.s. ČR Demontáž a likvidace vzduchotechniky 2012
ERBA Lachema, a.s. ČR Demontáž a likvidace energomostu 2012
Královopolská RIA, a.s. ČR Demontáž a likvidace technologie ČOV 2012
TOS KUŘIM, a.s. ČR Likvidace rozvodů páry 2012
Zásobování teplem Adamov, s.r.o. ČR Likvidace uhelné kotelny 2012
ZETOR, a.s. ČR Demontáž a likvidace vzduchotechniky a kovových vestaveb 2013