Přípravek montáže konců kabelů

Přípravek slouží k montáži konců kabelů. Montáž konce kabelu se dokončuje “secvaknutím“ dvou plastových dílů (horního a spodního krytu konce kabelu). Aby nedošlo k deformaci pružných spojovacích elementů (tzv. pacek), tak je nutné spojit díl s protikusem specifickým vzájemným pohybem. Tento pohyb na přípravku vytváří čtyřkloubový mechanismus navržený právě k tomuto účelu. Čtyřkloubovým mechanismem pohybuje ručně obsluha pomocí páky. Ozubené soukolí (přenášející pohyb páky na pohyb čtyřkloubového mechanismu) je z bezpečnostních důvodů opatřeno krytem.