Přípravek montáže konců kabelů

Jedná se o přípravek, kdy na koncovku elektrikcého kabelu je nutné nacvaknout dva plastové krycí díly. Tyto díly mají v sobě tvarově orientovano zámečky, které do sebe zapadnou pouze při zacvakávání speciálním tvarovým pohybem. V opačném případě by mohlo dojít k deformaci pružných spojovacích elementů (tzv. pacek).

K unifikaci tohoto pohybu slouží právě tento přípravek a speciální pohyb je vyvozen od čtyřkloubového mechanismu. Tímto mechanismem pohybuje ručně obsluha pomocí páky. Ozubené soukolí (přenášející pohyb páky na pohyb čtyřkloubového mechanismu) je z bezpečnostních důvodů opatřeno krytem.

Zařízení pracuje v ručním režimu.