Svařovací polohovací zařízeni 2014

Zařízení je uzpůsobeno k navařování montážných koncovek (rozlišných tvarů a typů) na nerezové trubky nebo speciální ohebné nerezové hadice pro plynárenský, chemický a energetický průmysl.

K upnutí trubky souží pneumaticky ovládaná upínací hlava. Trubka je vedena středem a upnuta za vnější průměr. Jeden její konec je zaveden do adaptéru, ve kterém je již nasazena daná navařovaná koncovka. Maximální možný průměr hadice i s koncovkou je 35mm.

Zařízení pracuje v poloautomatickém režimu, kde pracovník obsluhy zakládá do pracovního prostoru navařovací koncovky a trubky a odebírá jejich svařenec. Začátek, průběh a konec svařování je řízen přes řídící systém stroje. Na ovládacím panelu je možno volit různé parametry a konstanty svařovacího procesu.

Velkou výhodou celého zařízení je jednoduchost upnutí trubky, které minimalizuje vedlejší pracovní časy. Nezbytnou součástí je také velký úložný prostor hadic.

Rozvaděč se silovými rozvody, ovládacím panelem a tlačítky je umístěn v přední části stroje.

Elektrické zdroje:

  • elektrický proud - 3 PEN; 2308400V; 50Hz
  • tlakový vzduch - 0,6MPa; sušený vymražováním, filtrovaný

Bezpečnostní krytí elektrických zařízení IP 54.