Pracoviště lisování na lince SCR

Zařízení Pracoviště lisování na lince SCR slouží pro lisování sestavy „Fixed scroll". Do základního dílu „Fixed scroll" je nutné nalisovat „Injection valve seat" se správně nasazenou pružinou a dále je nutné nalisovat „Injection valve stop" s již vloženým „Injection valve". „Injection valve seat" a „Injection valve stop" se lisují na dvou různých lisech (označených jako seat a stop).

Pracovník obsluhy zakládá základní těleso „Fixed scroll" na pohyblivý tvarový upínač, který je konstrukčně navržený tak, aby dovolil operátorovi toto těleso založit pouze v jediné, a to správné pozici (poka-yoke). Tento upínač je pohyblivý a přesouvá založený díl do správných pozic pro lisování v obou lisech. Díl „Injection valve seat" i s pružinou nasazuje operátor na trn umístěný na pneumatickém válci. Díl „Injection valve stop" nasazuje operátor přímo na lisovací trn lisu (stop). Díly „Injection valve" nasype operátor do vibračního kruhového podavače s vibrační lištou, odkud je poté automaticky odebírán zařízením během pracovního cyklu. Do vibračního kruhového zásobníku je možné „Injection valve" nasypat v množství odpovídající provozu celé pracovní směny. Zařízení tedy obsahuje vibrační kruhový zásobník dílů „Injection valve", vibrační lištu dopravující tyto díly do stroje a manipulátor, který po jednom umisťuje tyto díly před lisováním na vložený díl „Injection valve stop". Další součástí zařízení je manipulátor, který přemisťuje vložené díly „Injection valve seat" na lisovací hlavu (seat). Při tomto přemístění dochází také ke kontrole přítomnosti a dotlačení pružiny. Před zalisováním „Injection valve seat" s pružinou je ještě kontrolována správná orientace nasazení pružinky pomocí kamery.

Základem celého zařízení jsou 2 lisy, které pomocí kontroly lisovacího procesu zajišťují správné slisování jednotlivých dílů a vyhodnocují průběh lisovací síly během pracovního procesu lisování. Po slisování probíhá ještě kontrola těsnosti sestavy na základě porovnávání s referenčními hodnotami určenými provozovatelem tohoto zařízení. Správná funkce ventilu je otestována profukem s měřením průtoku a testem udržení vakua.