Stojan zkušebního pracoviště generátorů- 2 boxy

Zařízení je určeno k testování požadovaných parametrů u nových motorů z výrobní linky. Testovaný motor je uchycen ve speciálním adaptéru a pomocí upínacího ramene upnut k tomuto adaptéru. Síla upnutí je volitelná, nastavitelná z řídícího programu. Zařízení je osazeno dvěma zkušebními stanicemi z důvodu možnosti zkoušení motorů o vysokém rozsahu výkonů a rozměrů.

Maximální krouticí momenty, jimiž mohou být zkoušené motory zatěžovány, jsou:
- 100Nm - zatěžovací motor (17,5kW, 10 000ot/min) umístěn v přední části stroje
=> zatěžování probíhá napřímo přes tenzometrickou přírubu
- 500Nm - zatěžovací motor (85kW, 5 000ot/min) umístěn v zadní části stroje
=> zatěžování probíhá skrze řemenový převod přes tenzometrickou přírubu

Zařízení tvoří
- základní ocelový svařovaný rám,
- upínací mechanismus motoru
- dynamometrické sestavy schopné zatěžovat zkoušený motor danými zátěžovými charakteristikami

Řízení stroje zajišťuje nadřazený řídicí systém řízený průmyslovým počítačem. Na základě požadavku zákazníka je tento stroj osazen pouze elektrickými prvky, neobsahuje pneumatické prvky, tzn. není nutný rozvod tlakového vzduchu.

Energetické zdroje:
- elektrický proud - 3PEN; 230/400V; 50Hz

Bezpečnostní krytí stroje IP 54.

Realizováno ve spolupráci s firmou ELSING, s.r.o. pro firmu JULI Motorenwerk, s.r.o.