Zařízení na stříhání hřbetníků knih

Zařízení na stříhání hřbetníků knih:
Zařízení na stříhání hřbetníků knih je určeno ke stříhání (řezání) pásků kartónu požadovaní šíře z kartónových archů. Síla kartónových archů se pohybuje od 0,8 mm do 4mm.
Tyto archy se umístí do prostoru zásobníku v určité minimální zásobě, kde poté automaticky dochází k odběru nejníže položeného kartónu a jeho přísun o požadovanou vzdálenost do prostoru střihu.
Stroj stříhá kartón na pásky o šířce zvolené obsluhou.
Zařízení je tvořeno svařovaným ocelovým rámem z profilů, zásobníkem kartónových archů, přísuvným mechanismem kartónu, stříhacím mechanismem a skluzem odstřižků.
Řízení stroje je zajištěno řídícím systémem.
Energetické zdroje:
- elektrický proud - 3PEN; 230/400V; 50Hz
- tlakový vzduch - 0,6MPa; sušený vymražováním, filtrovaný

Bezpečnostní krytí stroje IP 54.

Realizováno ve spolupráci s firmou Czech Machines, s.r.o.

Stříhání hřbetníků_obr.3