Bearing Metal Press

Zařízení Bearing Metal Press slouží pro lisování kluzného pouzdra nebo pouzder (bearing metal) do základního tvarového tělesa (front head, rear head). Front head existuje ve dvou provedeních a to velikost 45 a 63; Rear head existuje také ve dvou provedeních a to velikost 45 a 63. Základní zakládací adaptéry jsou výměnné, pro každý typ jeden. Existují tedy celkem 4 typy zakládacích adaptérů front a rear head. Do každého provedení Front head a Rear head je nutné lisovat konkrétní typ bearing metal, proto je možné lisovací beran osadit až 4 typy lisovacích trnů.


Pracovník obsluhy zakládá „Front head / Rear head“ do přípravku, kde pomocí systému poka-yoke a tlakového vzduchu dochází ke kontrole přítomnosti a správného založení daného dílu. Následně zakládá „Bearing metal“ na lisovací trn, kde také pomocí pokayoke systému a tlakového snímání dochází ke kontrole správnosti založení dílů.

Základ celého zařízení tvoří servolis o síle 1,3 tuny, který pomocí kontroly lisovacího procesu zajišťuje správné slisování jednotlivých dílů a vyhodnocuje průběh lisovací síly během pracovního procesu. Po slisování probíhá ještě kontrola správnosti dolisování pomocí tlakového snímání těsnosti zalisování a odečtení koncové pozice zalisování.

Detail mechanismu