Bearing Metal Press

Bearing Metal Press slouží jako poloautomatické pomocné lisovací zařízení pro lisování kluzného pouzdra nebo dvojice pouzder (bearing metal) do základního tvarového tělesa (front head, rear head). Zakládání jednotlivých dílů do tohoto zařízení provádí pracovník obsluhy, samotné lisování poté probíhá již zcela automaticky.

Každé základní tvarové těleso existuje ve dvou velikostech a to 45 a 63 a zakládá se do výměnného zakládacího adaptéru. Existují tedy celkem 4 typy zakládacích adaptérů. Do každého tvarového tělesa je nutné lisovat speciální typ lisovacího prouzdra, tzv. bearing metal. Trn lisovacího beranu je proto také výměnný a je možné lisovací beran osadit až 4 typy lisovacích trnů.

Operátor zakládá „Front head / Rear head“ do adaptéru, kde pomocí systému poka-yoke za pomoci tlakového vzduchu dochází ke kontrole přítomnosti a správného založení daného dílu. Následně nasouvá „Bearing metal“ na lisovací trn, kde také pomocí pokayoke systému a tlakového snímání dochází ke kontrole správnosti založení dílů.

Základem celého zařízení je servolis o maximální síle 13kN, který pomocí kontroly lisovacího procesu zajišťuje správné slisování jednotlivých dílů a vyhodnocuje průběh lisovací síly během pracovního procesu. Po slisování probíhá ještě kontrola správnosti dolisování pomocí tlakového snímání těsnosti zalisování a odečtení koncové pozice zalisování.

Stroj pracuje v poloautomatickém režimu:

Energetické zdroje:

  • elektrický proud - 3 PEN; 230/400V; 50Hz
  • tlakový vzduch - 0,6MPa; sušený vymražováním, filtrovaný
Detail mechanismu