EOL Tester KARUSEL

Základní funkcí celého zařízení je kontrola kompletnosti a správného sestavení elektrických kabelů dle dané výkresové dokumentace.

Zařízení pracuje na principu otočného karuselového stolu rozděleného do osmi sekcí (stanic). Jednotlivé stanice mají tento specifický úkol:

ST1: Zakládání kabelu operátorem

ST2: Kontrola délky kabelu a kontrola pinů plochého kabelu

ST3: Kamerová kontrola zámečků plastových krytek a kontrola pozice smršťovací trubice na kabelu

ST4: Odšroubování RFID tagu na kabelu a přeprava do krabičky

ST5: Kamerová kontrola kódování koncovek a kontrola hloubky stříbrného prstýnku

ST6: Vypálení popisu na kabelovou koncovku včetně QR kódu a kontrola tohoto popisu

ST7: Pozice odebrání OK nebo NOK kusu z upínek pomocí robotického ramena a položení daného kabelu na vstupní pás myčky nebo do NOK boxu.

ST8: Volná pozice

Zařízení pracuje v plně automatickém režimu, kde operátor pouze zakládá kabel do upínek. Vstupní prostor operátora do pracovního prostoru stroje je hlídán pomocí optických bran. S ohledem na bezpečnost je celé zařízení z vnějšku zakrytováno vnějším ochranným krycím rámem se servisními vstupy. Každý servisní vstup je kontrolován pomocí nadřazeného řídícího systému a v plně automatickém režimu dochází k uzamčení těchto servisních vstupů pomocí zámků.

EOL Tester