Automatická pila na ořez keramických desek

Ořezávací automatická pila je určena k ořezu sušených keramických desek na požadovaný čtvercový rozměr, který je nastavován automaticky dle dané receptury. Vnější hrany desky jsou seříznuty (dle požadavku zákazníka) o 17,5°. Pila umožňuje ořezat až 2200 ks desek různých formátů za 24 hodin.

Celé zařízení je koncipováno jako automat, tzn. že válečková trať vedená skrze stroj je řízena v závislosti na ořezávací pile.

Při vstupu jsou desky válečkovými dopravníky přesunuty k nastavitelnému hradítku, jehož poloha umožňuje vystředění desky pro zasunutí do ořezové pily. Deska je poté vyzvednuta na konzolu řemenového příčného dopravníku, který desku zasune do zavážecího prostoru pily - zde je upnuta a vedena mezi pilovými kotouči. Takto dojde k ořezání desky na požadovaný rozměr a k navrácení ořezané desky zpět na válečkovou trať skrze konzolu řemenového příčného dopravníku, aby ořezané desky automaticky pokračovaly k dalšímu zpracování následným technologickým procesem.

Odřezky jsou svedeny na externí pásové dopravníky. Celé zařízení tedy tvoří dvě válečkové tratě v nerezovém provedení a dvě řezací pracoviště. Samotná pila se pak skládá z rámu tvořeného hliníkovými profily, upínacího mechanismu desek, dvou vřeten s řeznými kotouči a mechanismem pro nastavení vzdálenosti mezi řeznými kotouči. Celý prostor pily je napojen na vnější odsávání. Řízení stroje zajišťuje řídicí systém Siemens S7-1200. Rozvaděč se silovými rozvody je umístěn v zadní části stroje, panel s ovládacími tlačítky pak v místě pracovního prostoru obsluhy.

Energetické zdroje:

• elektrický proud - 3 PEN; 230/400V; 50Hz

• tlakový vzduch - 0,6MPa; sušený vymražovnáním, filtrovaný

 

Bezpečnostní krytí stroje IP 54.

Konzola řemenového příčného dopravníku Manipulátor a pila