Otočná jednotka MA06 ("Obracák")

Automatické zařízení pro dopravu keramických filtračních desek je určeno pro automatickou manipulaci výsušků keramických desek vystupujících po pásu z mikrovlnných sušáren na vstupní dopravníkové trasy automatických ořezávacích pil. Zařízení pracuje s různými velikostmi desek.
Základem zařízení je otočný kříž, jež zajišťuje obrácení desky. Zařízení si odebírá filtrační desky z výstupního dopravníku sušící pece a zároveň filtrační desky dopravuje na vstup do následujících zařízení.

Detail mechanismu otočného kříže