Zařízení na impregnaci filtračních desek keramickou hmotou

Zařízení slouží k impregnaci pórovitých molitanových filtračních desek keramickou hmotou (emulzí) - umožňuje tedy napouštění filtračních desek různých rozměrů impregnační hmotou a v závislosti na výškovém nastavení jednotlivých válců optimalizaci objemu této hmoty v impregnované desce.

Základ tohoto jednoúčelového stroje tvoří svařovaný nerezový rám, který je osazen devíti páry pogumovaných válců. Pohon spodní řady válců je zajištěn motory, jejichž otáčky lze z řídicího systému individuálně nastavit. Tato přímo poháněná řada válců je uložena pevně, kdežto horní řada válců, je uložena tak, aby bylo možné individuálně (tj. u každého páru válců zvlášť) nastavit rozteč mezi jednotlivými dvojicemi impregnačních válců. Celé zařízení je osazeno rozvodem impregnační keramické emulze s připojením na vstupu i výstupu k externímu čerpadlu.