Manipulátor Plasma Feeder - ACP LINE

Manipulátor plasma feeder - ACP line je určen k automatickému vkládání zakružených plechů (plášťů) do stroje pro plasmové svaření ACP 1 a ACP 2. V průběhu přepravy dochází k orientaci pláště spárou směre vzhůru a k vyhodnocení geometrické přesnosti zakružení. Manipulátor plasma feeder ACP line je konstruován jako propojovací prvek mezi zařízením, které značí, zakružuje a lisuje pláště z rovných plechů a strojem plasmového svařování zakružených plechů, tzn. jeho konstukce a provedení je vázána na stávající rozložení a provedení těchto strojů ve výrobní hale.

OBR. 2 OBR. 3 OBR. 4