Draft of Machine

Zařízení Draft of Machine slouží ke kontrole správné asambláže kompresoru. Kompresory jsou dopravovány po dopravníku. V závislosti na modelu kompresoru, který se na lince vyrábí, kompresory projíždějí strojem, nebo jsou zastaveny a aretovány na přesnou pozici. Na hřídel kompresoru je připojena hřídel poháněná servomotorem, který následně otáčí hřídelí kompresoru. Otáčením hřídele kompresoru dojde k rotaci magnetického pole, které indukuje proud na statoru. Měření je provedeno připojením konektoru ke glass terminálu na kompresoru. Vyhodnocení testu probíhá pomocí Flux-metru. Po vyhodnocení testu odjíždí kompresor dále po dopravníku, nebo je spuštěn alarm.