Draft of Machine

Jedná se o kontrolní měřící stanici doplněnou do stávající výrobní linky zadavatele projektu. S ohledem na rozšíření výrobního sortimentu u zadavatele bylo nutné doplnit do zařízení stávající linky kontrolní stanoviště po kontrolu správné asambláže výrobního produktu (kompresoru).

Po stávající lince jsou jednotlivé produkty dopravnovány umístěné na samostatných technologických paletkách. V místě určeném zadavatelem byl stávající dopravní systém rozšířen o další možnou pozici zastavení a fixace této technologické paletky. Pomocí propojovacího mechanismu doško ke spojení hřídele rotoru kompresoru s testovacím vřetenem poháněným servomotorem. Jiným mechanismus zajistil propojení měřícího přístroje (flux metru) s koncem statorového vinutí kompresoru. Následně řízeným otáčením rotoru byla vyhodnocována velikost magnetického indukčního toku. Naměřená hodnota byla poté pomocí řídícího systému posílána do externí databáze.

Stroj je vybaven vlastním rozvaděčem se silovými rozvody a volně přístupnými ovládacími prvky a ovládacím panelem umístěným ve dveřích rozvaděče. Součástí zařízení jsou také bezpečnostní tlačítka pro nouzové zastavení. Bezpečnostní krytí elektrických zařízení IP 54.

Stroj pracuje v poloautomatickém režimu.

Energetické zdroje:

  • elektrický proud - 3 PEN; 230/400V; 50Hz
  • tlakový vzduch - 0,6MPa; sušený vymražováním, filtrovaný