Automatická linka na ořez filtračních desek

Jako automatická linka na ořez filtračních keramických desek slouží zařízení, které bylo navrhnuto za účelem oříznutí čtvercové filtrační keramické desky (produktu) na přesný rozměr. Oříznutí se provádí zcela automaticky a na všech čtyřech stranách a výsledný rozměr takto oříznuté desky je volitelný na základě dané ořezávací receptury.

Celek této linky je složený z dílčích mechanismů jako jsou vstupní a výstupní válečkový dopravník, mechanismus odebrání desky z dopravníku, manipulátor uchopení a otočení desky, soustavy řezných kotoučů, sestavy vyvážecích dopravníků odřezků, ...

Produkt je odebírán ze vstupního válečkového dopravníku a pevně upnut v manipulátoru projíždí mezi soustavou dvou řezných kotoučů. Po projetí dochází k jeho otočení o 90° a opětovnému projetí řeznými kotouči. Následuje vyložení na výstupní válečkový dopravník. K identifikaci desky na tomto zařízení slouží vhodný senzorický systém.

Všechny dílčí celky tohoto zařízen jsou řízeny z jednoho společného řídícího systému, který na základě zvolené receptury automaticky upravuje daný ořezávací rozměr a manipulační časy.

Stroj je vybaven vlastním rozvaděčem se silovými rozvody a volně přístupnými ovládacími prvky a ovládacím panelem umístěným ve dveřích rozvaděče. Na vhodných místech tohoto zařízení se nachází bezpečnostní tlačítka pro nouzové zastavení. Bezpečnostní krytí elektrických zařízení IP 54.

Stroj pracuje plně v automatickém režimu.

Energetické zdroje:

  • elektrický proud - 3 PEN; 230/400V; 50Hz
  • tlakový vzduch - 0,6MPa; sušený vymražováním, filtrovaný