Automatická linka na ořez filtračních desek

Automatická linka na ořez filtračních desek je určena pro ořezávání vyrobených keramických desek na požadovaný vnější rozměr. Velikost tohoto rozměru je automaticky nastavitelný. Součástí zařízení je výstupní dopravní trasa ořezaných desek k jejich začlenění do následné výrobní technologie. 
Základním prvkem jsou dva řezné kotouče, pod které jsou filtrační desky přesouvány pomocí mechanismu přesuvu desek, který desku pevně zafixuje a přesune. Po projití přes řezné kotouče je deska otočena o 90° a je posouvána zase zpět na ořez zbývajících dvou stran. Kryty řezných kotoučů jsou opatřeny odsáváním.