Dopravník kontejnerů s nádržemi

Dopravník slouží k přepravě kontejnerů s nádržemi pro automobilový průmysl. Na vstup se umístí jeden až dva kontejnery (skládají se na sebe), ty jsou přemístěny do pozice pro vstup obsluhy a nakonec do pozice výstupu. Rozměry dopravníku jsou 5x12m.
Hlavní směr pohybu je zajišťován poháněnými válečky, příčný přesuv je realizován příčným řetězovým dopravníkem.

Elektrické zdroje:

  • elektrický proud - 3 PEN; 230/400V; 50Hz
  • tlakový vzduch - 0,6MPa; sušený vymražováním, filtrovaný

Bezpečnostní krytí elektrických zařízení IP 54.

Realizováno ve spolupáci s firmou Mont-Tech, s.r.o., Brno.

kontejnerový zásobník 2 dopravník kontejnerů s nádržemi; foto 1 dopravník kontejnerů s nádržemi; foto 2