Lift Assist Machine

Zařízení Lift Assist Machine slouží jako jednoúčelový manipulátor určený k provádění dvou různých manipulačních/montážních operací.
Základem stroje jsou otočné úchopové čelisti na pojezdu, které zajišťují manipulaci při první operaci. Tou je uchopení sestavy plášť + stator, její otočení o 180° a uložení na sestavu mecha assy + searcher set s dostatčnou přesností.
Druhou operací je přeložení kompletně zavařené sestavy ze svařovací paletky na přepravní paletku. Všechny takto manipulovatelné sestavy jsou umístěny na technologických paletkách, které do pracovního prostoru stroje zasouvá pracovník obsluhy. Tento pracovník obsluhy také ručně manipuluje s paletkami mimo samotný vnitřní pracovní prostor stroje. Zařízení je pomocí vnějšího dopravníku propojeno se svařovacím automatem a k zařízení je možné také připojit přepravní vozík určený pro přepravu hotových výrobků na přepravní (montážní) paletce.

Detail stroje