Prstýnkování

Zařízení je určeno k vytváření tzv. "prstýnku" na ... hadicích pro automobilový průmysl. Skládá se ze dvou základních funkčních celků:

  • zásobníku a manipulátoru s hadicemi
  • hlavní zařízení tvorby prstýnku

V zásobníku jsou naskládány hadice požadované délky (max 1000mm). Manipulátor odebírá jednotlivé hadice a vkládá je do prostoru mezi čelistmi hlavního zařízení, hotové hadice odhazuje do sběrného prostoru pod strojem.
U hlavního zařízení dojde k sevření hadice v požadovaném místě a deformaci tohoto místa (vytvoření prstýnku).

Energetické zdroje:

  • elektrický proud - 3x230/400V; 50Hz
  • tlakový vzduch - 0,6MPa; sušený vymražováním, filtrovaný

Bezpečnostní krytí elektrických zařízení IP 54.

Realizováno ve spolupráci s firmou Mont-Tech, s.r.o., Brno.