Mechanismus pro rotační pozicování

Základní funkcí mechanismu je nalepení etikety na plastovou lahev mimo průzor signalizující stav hladiny tekutiny v nádobě.
Zařízení je upevněno na stávajícím dopravníku. Otáčení nádob je realizováno třemi válečky, z nihž jeden je pevný hnaný (pogumovaný) a dva jsou volné přítlačné. Mezi otáčenou nádobou a nádobami je zasouvací odřazovací deska pro mechanické oddělení nádob na pásu od právě manipulované nádoby. Přitlačování volných válečků realizováno pneumaticky. Snímání polohy nádoby a průzoru optickými čidly.
Do prostoru pred hnací váleček je umístěna etiketovací hlava.

Elektrické zdroje:

  • elektrický proud - 3x230/400V; 50Hz
  • tlakový vzduch - 0,6MPa; sušený, filtrovaný

Bezpečnostní krytí elektrických zařízení IP 54.

Mechanismus rotační pozicování, foto 2 Mechanismus rotační pozicování, foto 3