Doplňkové dávkovací zařízení balícího stroje

Stávající vertikální balící stroj bylo nutné z důvodu změny výroby osadit druhým objemovým dávkovačem směsi a synchronizovat oba tyto dávkovací celky. Rovněž bylo požadováno vážení duvky a její automatická úprava během pracovního taktu.
Po návštěvě stávajícího místa umístění balícího stroje a prohlídce výrobní haly byly provozovateli navrhnuty možné varianty umístění a uchycení dávkovacího zařízení včetně nutných stavebních úprav v místě provozu (průchod ve stropě haly pro možnost doplňování; provedení konstrukce uchycení dávkovače).
Základ přidaného dávkovače tvoří objemový dávkovač od firmy Appec Group a.s. zakončený pneumaticky ovládanou klapkou. Dávka po jejím vydání padá do vážícího členu rovněž zakončeného pneumaticky ovládanou klapkou. Oba tyto členy jsou uchyceny na speciální ocelové konstrukci vyrobené k tomuto účelu.

Energetické zdroje:

  • elektrický proud - 3PEN; 230/400V; 50Hz
  • tlakový vzduch - 0,6MPa; sučený vymratováním, filtrovaný

Bezpečnostní krytí elektrických zařízení IP 54.

Doplňkové dávkovací zařízení balicího stroje; foto 2