<<< Zpátky na přehled

Granulometrická křivka >

KO-V/40

 
Granulometrie
< 60 µm 99,9 %
< 40 µm 99,0 %
< 10 µm 62,0 %
< 5 µm 42,0 %
< 2 µm 22,0 %
< 1 µm 10,0 %
střední velikost zrna - d50 6,5 µm
Chemická analýza
CaCO3 99,6 %
SiO2 0,02 %
Fe2O3 0,005 %
Al2O3 0,005 %
MgCO3 0,33 %
Stopové prvky
Cu < 2 ppm
Cd < 0,7 ppm
Zn < 5 ppm
Pb < 0,5 ppm
Cr < 5 ppm
Mn < 10 ppm
S < 60 ppm
Chemické vlastnosti
ztráta žíháním 43,85 % (DIN 55918)
vlhkost 0,1 % (ISO 787-2)
rozpustnost v H2O 0,05 % (DIN 55918)
nerozpustnost v HCl 0,017 % (DIN 55918)
Fyzikální vlastnosti
sypná hmotnost 0,85 g/cm3 (ISO 787-11)
setřesná hmotnost 1,25 g/cm3 (ISO 787-11)
měrná hmotnost 2,71 g/cm3 (ISO 787-10)
pH 9,4 --- (ISO 787-9)
tvrdost 3 --- (MOHS)
absorbce v oleji 16 g/100 g (ISO 787-5)
absorbce v DOP 30 g/100 g (ISO 787-5)
stupeň bělosti (Y) 95,5 %  
index lomu 1,59 ---  
specifický povrch 1,47 m2/g (BET)
abrazivnost 20 - 23 mg (AT 1000, 2h)
elektrická vodivost 4,0·10-5 W-1cm-1  
Struktura a povrchová úprava
struktura mikrokrystalická
povrchová úprava neupraveno