<<< Zpátky na přehled

Granulometrická křivka >

KO-V/100

 
Granulometrie
< 1000 µm 99,9 %
< 500 µm 99,0 %
< 300 µm cca 90,0 %
< 320 µm cca 75,0 %
< 110 µm cca 25,0 %
< 20 µm cca 10,0 %
střední velikost zrna - d50 170 µm
Chemická analýza
CaCO3 99,6 %
SiO2 0,02 %
Fe2O3 0,005 %
Al2O3 0,005 %
MgCO3 0,33 %
Stopové prvky
Cu < 2 ppm
Cd < 0,7 ppm
Zn < 5 ppm
Pb < 0,5 ppm
Cr < 5 ppm
Mn < 10 ppm
S < 60 ppm
Chemické vlastnosti
ztráta žíháním 43,85 % (DIN 55918)
vlhkost 0,1 % (ISO 787-2)
rozpustnost v H2O 0,05 % (DIN 55918)
nerozpustnost v HCl 0,017 % (DIN 55918)
Fyzikální vlastnosti
sypná hmotnost 1,30 g/cm3 (ISO 787-11)
setřesná hmotnost 1,60 g/cm3 (ISO 787-11)
měrná hmotnost 2,71 g/cm3 (ISO 787-10)
pH 9,4 --- (ISO 787-9)
tvrdost 3 --- (MOHS)
absorbce v oleji 12 g/100 g (ISO 787-5)
stupeň bělosti (Y) 92 %  
Struktura a povrchová úprava
struktura mikrokrystalická
povrchová úprava neupraveno