Linka montáže kompresorů CO2

Zařízení Linka montáže kompresorů CO2 slouží jako jednoúčelový kompletační stroj určený k provádění čtyř kompletačních operací včetně kontroly správnosti osazení prvků z předchozích operací.

První kontrolní operací je měření polohy magnetického středu pomocí měření rozdílu usazení rotoru a statoru, včetně měření vzduchové mezery. V následujícím kroku je měřen magnetický tok vinutí. Ve třetí operaci dojde k osazení topu (vrchu sestavy) kabely a k následné kontrole správnosti osazení topu kabely. V poslední operaci je na plášť nalisován bottom (spodek sestavy) a top.

Všechny takto manipulovatelné sestavy jsou umístěny na technologických paletkách, které na pracovní pás stroje zasouvá pracovník obsluhy. Tento pracovník obsluhy také ručně manipuluje s paletkami mimo samotný pracovní prostor stroje. K zařízení je možné připojit přepravní vozík určený pro přepravu hotových výrobků na přepravní (montážní) paletce.

Detail mechanismu první operace Detail mechanismů následujících operací